وال پست

وال پست
وال پست چیست

وال پست به معنی نگهدارنده ديوار است و اتصال ديوارهای ميانقاب به اسكلت سازه يا به عبارتی قاب‌های سازه ميبايست بطريقی از ديوار در برابر نيروهای باد و زلزله و بطور كلی هر نوع نيروی افقی يا عمود بر سطح ديوار محافظت نمايد.

در گذشته ديوارهای ميانقاب یا وال پست توسط ملات و يا نازك كاری به قاب سازه كه همان ستونها و تيرها هستند بطور مستقيم متصل ميشد ولی تجربه زلزله های اخير نشان داد كه اين روش جوابگو نيست به اين معني كه اندر كنش سازه و ديوارها باعث وارد شدن نيروهای متقابلی به هردو ميشود .به اين ترتيب كه در اثر نيروهای زلزله يا باد دريفت ايجاد شده در اعضای سازه باعث ايجاد تنش در ديوارهای ميانقاب ميگردد و متقابلا عكس العمل اين نيروها باعث ايجاد تنش در سازه ميگردد كه اولين اثر آن جابجايي مركز سختی سازه ميباشد كه اين جابجايي مركز سختی باعث رفتار غير قابل پيش بينی در سازه خصوصا در زمان وقوع زلزله ميگردد.

ازطرف ديگر تنشهای وارد شده از طرف سازه به ديوارها ممكن است از مقاومت ديوار بيشتر بوده و به ديوار آسيب ميزند بطوريكه مؤلفه موازی با سطح نيروی زلزله باعث ايجاد ترك قطری در ديوار شده و مولفه عمود بر سطح آن باعث تخريب و فرو ريزش ديوار ميگردد.

جداسازی ديوار ميانقاب از قاب

 جهت ازبين بردن اندركنش ديوار و سازه بهترين راه جدایی انها از يكديگر است به اين ترتيب كه بين ديوار و سازه يعني ستونها و تير فاصله ای در نظر گرفته شود اين فاصله بر حسب ارتفاع سازه وميزان نيروهای وارده محاسبه ميگردد كه اندازه آن بطور معمول ٢/٥ تا ٥ سانتيمتر در نظر گرفته ميشود.
 اين فاصله ميبايست با مصالح نرم و قابل ارتجاع پر شود تا اولا نيروهای متقابل سازه و ديوار راجذب نمايد ثانيا امكان اجرای نازك كاری را بوجود آورد. حال با وجود اين فاصله نحوه اتصال ديوار به سازه بايد طوری طراحی شود تا ديوار را در برابر نيروهای عمود بر سطح محافظت نموده ولی در راستای موازی با سطح ازاد بگذارد بطوريكه هيچ اندر كنشی با هم نداشته باشند.
مزایا استفاده از وال پست:

  •   مطابق با آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی
  •   عدم ایجاد ترک در نازک کاری
  •   سهولت اجرا سرعت بالای اجرا
  •   کاهش بار مرده ساختمان
  •  عدم نیاز به ضد زنگ
  •   بدون نیاز به نصب فوم در کارگاه  
  •   قابل استفاده برای مهار دیوارهای اکسپوز و نمایان
  •   عدم نیاز به کار گذاشتن پلیت و صفحه در بتن هنگام اجرای اسکلت

معرفی سیستم

طراحی سازه با فرض عدم مشارکت دیوارهای میانقاب انجام میشود. بر این اساس لبه قائم دیوارها نباید ممانعتی دربرابر تغییر مکان الاستیک ستون ایجاد کرده و باید با ایجاد فاصله در برابر نیروهای عمود بر صفحه مهار گردد.
براساس ضابطه ۷۲۹ و پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ و آیین نامه های ACL530 و Eurocod6 دیوارها با میلگرد بستر با اتصال مفصلی به ستون طراحی و اجرا میشود.

نحوه اجرا

پس از یکرگی و پیاده کردن نقشه خطوط شاقولی روی ستون کشیده شده و قطعات ناودانی با دوعدد رول بلت M8 یا رولپلاک در هر یک متر به ستون نصب میگردد سپس با قراردادن فوم ۳ سانتی سرتاسری داخل ناودانی دیوار کشی با مهار ریسمان به بال ناودانی چیده میشود. همچنین در هر ۶۰ سانت داخل ملات دیوار میلگرد بستر قرار داده شده بطوریکه انتهای میلگرد بستر داخل سوراخ های لوبیایی بال قلاب میشود. قطعات ناودانی در سازه های فلزی جوش داده میشود .
جهت مهار لبه انتهای دیوار به زیر تیر قبل از چیدن رج آخر به فاصله هر یک و نیم متر قطعات افقی ناودانی نصب و با قرار دادن فوم رولی ۱٫۵ سانتی دیوار به زیر تیر مهر میشود.

سوالات عمومی

باید قبل از بستن قرارداد حتما به این نکته توجه کنید

شما  در هر زمان که بخواهید میتوانید بازدید داشته باشید

قبل از مراجعه اطلاع دهید

پروژه های مشابه